Storitve

S svojimi storitvami skrbimo za vzpostavljanje in ohranjanje trdnih vezi med našimi naročniki in kupci njihovih izdelkov oziroma uporabniki njihovih storitev. Popolnoma obvladamo področja programov zvestobe ter trženjskih in javnomnenjskih raziskav, s tem pa svojim naročnikom nudimo dobro osnovo za učinkovite poslovne rešitve.

Trženjske in javnomnenjske raziskave


Glede na naše izkušnje se podjetja praviloma zavedajo, kako pomembno je obdržati obstoječe potrošnike in uporabnike, ne vedo pa, kako to storiti. Svojim strankam ponujamo natančen vpogled v obstoječe in potencialne potrošnike in uporabnike, s pomočjo katerega lahko prepoznajo priložnost za širitev in rast.

S pomočjo raziskav zbiramo podatke o obstoječih in potencialnih potrošnikih, jih sistematično analiziramo ter oblikujemo ustrezne poslovne strategije in skrbimo za njihovo implementacijo.

Z informacijami, pridobljenimi s trženjskimi raziskavami, spremljamo učinkovitost trženjskih konceptov ter pomagamo pri sprejemanju strateških odločitev.

Javnomnenjske raziskave pa so namenjene opazovanju stališč javnosti in različnih družbenih skupin do različnih aktualnih vprašanj in perečih problemov.

Programi zvestobe


Zvestoba obstoječih kupcev in uporabnikov podjetju omogoča rast. V raziskovanju, snovanju in implementaciji programov zvestobe smo brez konkurence. Kljub temu, da so naši projekti zelo različni, so vsi enaki v svoji uspešnosti. Prek večje zvestobe kupcev in uporabnikov, večjega zadovoljstva in posledično povečanja števila ponovnih nakupov so vsi naši dosedanji naročniki hitro spoznali učinke vzpostavitve programov zvestobe.

Program zvestobe je program, ki vključuje veliko število članov in jih na različne načine vzpodbuja k redni in pogostejši uporabi storitev ali nakupu določenih dobrin. V Episcentru zagotavljamo temelje, potrebne za izgradnjo programa zvestobe. Imamo orodja, ki omogočajo vzpostavitev programov zvestobe in upravljanje z njimi.

Le zadovoljen potrošnik je zvest potrošnik. Programi zvestobe potrošnikom ponujajo številne ugodnosti, podjetjem pa pomagajo obdržati zadovoljne kupce in uporabnike ter pridobiti nove. Za to, da bi lahko učinkovito nagovorili svoje kupce in uporabnike, jih morate najprej spoznati. Pri tem vam lahko pomagamo s svojimi izkušnjami in orodji.

  • Vstop v StatView
  • Vstop v Panelix

Episcenter d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
E: info@episcenter.si
T: +386 1 470 26 00


Copyright (C) 2012-2015 Episcenter d.o.o.

Copyright (C) 2012-2014 Episcenter d.o.o.