• T2 Klub Zvestoba na promiskuitetnem polju telekomunikacij
  • Lekarna Ljubljana Zdravi nakupi
  • Electrolux Zvestoba brez konkurence
  • Omnibus Pot do uspeha
  • Radio 1 Prvi med radii
  • Slovenska turistična organizacija Unovčimo Slovenijo
    
STO je želela ugotoviti stanje na področju ponudbe različnih vrst turizma. Na podlagi raziskav smo izdelali predloge za razvoj posamičnih strategij in identificirali konkurenčne prednosti Slovenije kot turistične destinacije.
Leto izvedbe: 2009-še traja
Naročnik: STO
Namesto da bi regionalno raznolikost in majhnost dežele Slovenci unovčili kot prednost, to vztrajno obračamo v svojo škodo in ne izkoristimo velikih potencialov. Tako imamo na eni strani deželo unikatne in vrhunske ponudbe, na drugi strani pa turiste, ki bi si želeli to deželo raziskovati in izkusiti ponudbo vrhunske kakovosti. Že na prvi pogled zmagovalna kombinacija, kajne?

Med različnimi segmenti turistov v Sloveniji smo izvedli serijo raziskav: raziskavo v slovenskih zdraviliščih, raziskavo med obiskovalci turističnih znamenitosti, raziskavo med tujimi potniki na ljubljanskem letališču, raziskavo med obiskovalci slovenskih golf igrišč, raziskavo med kolesarji in raziskavo kulturnega turizma.

Uporabniki so zadovoljni z gostoljubnostjo prebivalcev, z osebno varnostjo, z ravnjo čistoče v gostinskih in hotelskih objektih, tudi s kakovostjo in z urejenostjo okolja. Večina pa si želi več možnosti za ogled različnih prireditev in dogodkov, več možnosti za nakupovanje, več kulturnih prireditev in večjo ter širšo ponudbo razvedrila in zabave.

Ugotavljamo, da je zanimanje turistov za raziskovanje naše dežele izjemno. Slovenija je majhna, a regionalno zelo raznolika in ravno to je tisto, kar bi lahko izkoristila ter obrnila v svoj prid. Turisti si želijo izprazniti denarnico, ki so jo prinesli s sabo s tem namenom, pa jim tega ne znamo omogočiti. Ravno nasprotno – pripravimo jih do tega, da skoraj polno odnesejo nazaj domov.

Naloga STO je jasna. Osredotočiti se mora na iskanje načinov, kako trend obrniti v nasprotno smer in omogočiti Sloveniji, da turistom ponudi tisto, česar si najbolj želijo.

Leto izvedbe: 2009-še traja
Naročnik: STO

Episcenter d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
E: info@episcenter.si
T: +386 1 470 26 00


Copyright (C) 2012-2015 Episcenter d.o.o.

Copyright (C) 2012-2014 Episcenter d.o.o.