• T2 Klub Zvestoba na promiskuitetnem polju telekomunikacij
  • Lekarna Ljubljana Zdravi nakupi
  • Electrolux Zvestoba brez konkurence
  • Omnibus Pot do uspeha
  • Radio 1 Prvi med radii
  • Slovenska turistična organizacija Unovčimo Slovenijo
    
V Episcentru smo zasnovali in vzpostavili največji klub zvestobe na področju lekarništva. Po naši zaslugi kupci v Lekarno ne prihajajo več le po zdravila, večina nakupov pa poteka prek kartice zvestobe.

Leto izvedbe: 2009-še traja
Naročnik: Lekarna Ljubljana
Poleg slabe prepoznavnosti identitete in indiferentnega odnosa potrošnikov pa so se lekarne srečevale tudi z zastarelimi nakupnimi navadami slednjih. Kupci praviloma niso bili navezani na določeno poslovalnico ali konkretnega farmacevta, o stalnih strankah ni bilo mogoče govoriti, potrošniki so lekarno obiskali le zaradi zdravil (z receptom ali brez njega) in tam niso bili vajeni kupovati drugih izdelkov, na primer kozmetike.
Poskrbeli smo za razvoj poslovnega modela, bonitetne logike, orodij za upravljanje odnosov s strankami, izdajo in personalizacijo kartic zvestobe, vzpostavitev zaledne pisarne in klicnega centra za pomoč strankam. Ustvarili smo tudi sistem za vodenje evidence naročnikov kartice zvestobe in lastno aplikacijo za komuniciranje z imetniki kartice na podlagi segmentacije. Poleg tega smo izdelali celostno grafično podobo, razvili tržne materiale (kataloge, oglase, opremo prodajnih mest itd.) in pristopne izjave.
Prišlo je do revolucije nakupov v lekarni. Vzpostavili smo največji klub zvestobe na področju farmacije; kar dve tretjini nakupov v Lekarni Ljubljana je opravljenih z uporabo kartice zvestobe, ki jo ima že 145.000 posameznikov.
Leto izvedbe: 2009-še traja
Naročnik: Lekarna Ljubljana

Episcenter d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
E: info@episcenter.si
T: +386 1 470 26 00


Copyright (C) 2012-2015 Episcenter d.o.o.

Copyright (C) 2012-2014 Episcenter d.o.o.