»PRIZ 17-18«: Sistem za učinkovitejše upravljanje poslovnih procesov ter ustreznejši zajem anketnih podatkov »Panel Episcenterklub«

11.06.2018      

NAZIV RAZPISA: Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

NAMEN: Optimizacija poslovnih procesov v podjetju Episcenter d.o.o. z namenom izboljšati konkurenčnost našega podjetja preko procesnih izboljšav. Cilj projekta je povečati »dodano vrednost na zaposlenega« ter povečati konkurenčnost podjetja.

NAZIV PROJEKTA: »Sistem za učinkovitejše upravljanje poslovnih procesov ter ustreznejši zajem anketnih podatkov -Panel Episcenterklub« bomo izvajali do septembra 2018 

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetja preko procesnih izboljšav (prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business proces management, dizajn management, itd.) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.03. 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Opis projekta 

Z zunanjim svetovalcem želimo optimizirati in informatizirali obstoječi poslovni proces - razviti in implementirati modul oziroma aplikacijo, ki jo bomo poimenovali »Panel Episcenterklub« - Sistem za učinkovitejše upravljanje poslovnih procesov ter ustreznejši zajem anketnih podatkov.

Za zagotavljanje odzivnosti respondentov, je ključnega pomena ustrezen sistem nagrajevanja. V fazi internacionalizacije bomo sistem za zajem anketnih podatkov nadgradili tudi s sistemom za izdajo bonitetnih točk in spletnim katalogom nagrad. V ta namen bomo vzpostavili povezavo z enim od globalnih ponudnikov nagrad.

Vzpostavili bomo sistem za izdajo dokumentov, potrebnih pri sodelovanju z dobavitelji na eni in člani panela na drugi strani. Med te sodijo dokumenti kot so naročilnice, računi in dobavnice, prav tako pa bo sistem podpiral sledenje komunikaciji z dobaviteljem nagrad. Po vzpostavitvi sistema bo prav tako izvedeno izobraževanje, da zaposlene seznanimo s procesi in zahtevami glede komunikacije s panelisti in pravilno uporabo rešitve.

Spletna stran panela bo omogočala vpis novih panelistov, hkrati pa bodo dostopni osnovni podatki o strukturi panela tudi potencialnim naročnikom, kar pripomore k večji učinkovitosti prodajnega procesa.

V fazi načrtovanja bomo posebno pozornost namenili načrtovanju procesov, kot so distribucija, podpore strankam in poprodajnim aktivnostim (npr. reševanje reklamacij, merjenje zadovoljstva ipd). Celoten prodajni proces bo podprt s sistemsko komunikacijo s kupci in dobavitelji, omogočal pa bo tudi popolno posamezniku prilagojeno komunikacijo. Večjezičnost projekta in vrhunska uporabniška izkušnja sta samoumevni, prav tako pa tudi intenzivno usposabljanje vseh, ki bodo imeli stik s panelisti in dobavitelji.

Pričakovani rezultati operacije so: povečanje energetske in snovne učinkovitosti; pozitiven vpliv na odnose med zaposlenimi, ter doprinos k razvoju novih / dodatnih storitev za naročnike. 

Projekt bomo izvajali do septembra 2018.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Operacija je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skupni višini do največ 19.400 EUR.

Povezava do plakata


Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si. 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP.«

Več novic

stran 1/16

Episcenter d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
E: info@episcenter.si
T: +386 1 470 26 00


Copyright (C) 2012-2015 Episcenter d.o.o.

Copyright (C) 2012-2014 Episcenter d.o.o.