Volilna napoved na dan 12.11.2017

12.11.2017
Izvajalec: Episcenter d.o.o. 

Metoda zbiranja podatkov: CATI + CAWI metoda

Ciljna oseba: polnoletni prebivalec Republike Slovenije

Vzorec: reprezentativen glede na merjene demografske spremenljivke, naknadno korigiran s pomočjo uteži na demografskih spremenljivkah (križno spol in starost ter izobrazba, regija, tip kraja)


Episcenter d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
E: info@episcenter.si
T: +386 1 470 26 00


Copyright (C) 2012-2015 Episcenter d.o.o.

Copyright (C) 2012-2014 Episcenter d.o.o.